Tinh hoàn - Tinh trùng | Page 3

Nguyên nhân làm cho tinh trùng yếu đi

Chất lượng tinh trùng ảnh hưởng rất lớn tới sự thành công của việc thụ thai. Các yếu tố môi trường làm việc, lối sống không tốt lại là những nguyên nhân làm cho tinh trùng yếu đi mà họ không hề hay biết. Các chất khí thải, chất độc hại,... còn làm cho số lượng tinh trùng bị giảm đi (tinh trùng loãng) do số lượng tinh trùng di dạng và chết. Hậu quả làm cho tỷ lệ vô sinh ở nam giới ngày càng có xu hướng tăng cao.

Tại sao tinh trùng yếu gây vô sinh

Qua các kết quả xét nghiệm cho thấy tinh trùng yếu có thể làm giảm thiểu khả năng sinh con. Để người phụ nữ có thể thụ thại được thì tỷ lệ tinh trùng khỏe mạnh của nam giới phải lớn hơn 50%.  Xét nghiệm tinh dịch cho thấy một tinh dịch được gọi là tốt khi tỷ lệ tinh trùng bất bình thường, tình trùng di dạng, hoặc tinh trùng chết vượt không quá 10%.

Page 3 of 3